Arbenigedd Ymchwil

Cydweithiwch â Ni

Gallwn weithio gyda chi i ddatblygu'ch busnes a gwella'ch cystadleugarwch drwy ymchwil, ymgynghori a phrosiectau cyfnewid gwybodaeth.

Mae gan ein chwe choleg gymunedau ymchwil ffyniannus yn cynnal ymchwil sy'n torri tir newydd yn ein canolfannau ymchwil – mewn sawl achos, fel rhan o grwpiau cydweithiol amlddisgyblaethol.

ASTUTE

ASTUTE

Gwella cystadleurwydd y sector gweithgynhyrchu yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Darllenwch mwy.

 

SPECIFIC

SPECIFIC

Mae'r Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC) yn gonsortiwm academaidd a diwydiannol a arweinir gan Brifysgol Abertawe, gyda Tata Steel, NSG Pilkington a BASF fel partneriaid strategol. Wrth ei chalon mae Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), Innovate UK a Llywodraeth Cymru.

Enghreifftiau o gydweithio â diwydiant

Mae ein cysylltiadau cydweithiol â diwydiant ymhlith y gorau yn y DU. Dyma sampl o rai o'r prosiectau arloesol sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant y mae'r brifysgol yn eu cyflawni.

Biodechnoleg Algaidd Cymru

Flasks

Mae'r CTG Algaidd yn medru cefnogi ystod i fentrau. Dysgwch mwy am y mathau o fusnesau rydym yn cydweithio gyda nhw ac am rai o'n prosiectau ar y cyd.

Darllenwch mwy.

Y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd

Y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd

Menter £ 21m ar y cyd rhwng Ysgol Feddygaeth ac Ysgol Beirianneg Prifysgol Abertawe.

Mwy o fanylion

Y Ganolfan Argraffu ac Araenu

Y Ganolfan Argraffu ac Araenu

Ymchwil o safon ryngwladol sy'n canolbwyntio ar ymchwilio i argraffu ac araenu fel proses weithgynhyrchu.

Mwy o fanylion