Meddygaeth

Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Mae’r Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i ymchwil arloesol ym maes iechyd a gwyddorau bywyd, o ymchwil sylfaenol am hanfod heintiau, i wella’r modd y cyflwynir iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ymagwedd benodol at arloesedd, dysgu ac addysgu yn rhedeg ochr yn ochr â hyn ac yn rhan ohono. Mae’r Coleg yn troi ymchwil sylfaenol yn ganfyddiadau meddygol sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd, lles a chyfoeth y genedl.

Mae'r ymchwil sy'n ymddangos isod yn sampl bychan o'r amrywiaeth enfawr o brosiectau a mentrau ym Mhrifysgol Abertawe. Am fanylion llawn ymchwil pob Coleg, cewch lawrlwytho pennawd perthnasol Breakthrough (ar y dde), neu cewch ddilyn y dolenni.