Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio i fynd i’r afael â’r heriau dybryd sy’n wynebu’r system iechyd a gofal ymdeithasol yn y DU. Mae’r heriau hyn yn amrywio o brofi biomeddygol, trefniadaeth gwasanaethau ac arferion y gweithlu, i gyflyrau cronig, iechyd y cyhoedd, polisi a moeseg.

Mae'r ymchwil sy'n ymddangos isod yn sampl bychan o'r amrywiaeth enfawr o brosiectau a mentrau ym Mhrifysgol Abertawe. Am fanylion llawn ymchwil pob Coleg, cewch lawrlwytho pennawd perthnasol Breakthrough (ar y dde), neu cewch ddilyn y dolenni.

Proffil: Yr Athro Ceri Phillips, Economeg Iechyd

Proffil: Yr Athro Judith Phillips, Gerontoleg