Gwyddoniaeth

Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe

O’r ddaear y safwn arni i’r alaeth fwyaf anghysbell, mae cyfoeth o arbenigedd yn helpu’r Coleg Gwyddoniaeth i gynhyrchu ymchwil ryngwladol o’r radd flaenaf.  Sefydlwyd y Coleg ym mis Chwefror 2011 pan ddaethpwyd ag Ysgol yr Amgylchedd a Chymdeithas ag Ysgol y Gwyddorau Ffisegol ynghyd gan uno arbenigedd addysgu ac ymchwil ym meysydd y biowyddorau, gwyddorau cyfrifiadurol, daearyddiaeth ddynol, mathemateg, ffiseg ac ecoleg pur a chymhwysol.

Mae'r ymchwil sy'n ymddangos isod yn sampl bychan o'r amrywiaeth enfawr o brosiectau a mentrau ym Mhrifysgol Abertawe. Am fanylion llawn ymchwil pob Coleg, cewch lawrlwytho pennawd perthnasol Breakthrough (ar y dde), neu cewch ddilyn y dolenni.