Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe

Yn Abertawe, mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn cefnogi portffolio cytbwys a chynaliadwy o weithgareddau academaidd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Rheolir ymchwil gan ein Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a dilynir ei thrywydd mewn canolfannau ymchwil trawsddisgyblaethol, sy’n arddangos rhagoriaeth yn y meysydd llenyddol, gwleidyddol a diwylliannol.

Mae'r ymchwil sy'n ymddangos isod yn sampl bychan o'r amrywiaeth enfawr o brosiectau a mentrau ym Mhrifysgol Abertawe. Am fanylion llawn ymchwil pob Coleg, cewch lawrlwytho pennawd perthnasol Breakthrough (ar y dde), neu cewch ddilyn y dolenni.