Busnes, Economeg a'r Gyfraith

Busnes, Economeg a'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe

Credwn mai un o’r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud yw addysgu’r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion byd-eang ar gyfer yr heriau mawr o’n blaenau. Yn ein barn ni, dyma un o’r cenadaethau mwyaf sylfaenol y gall prifysgol ymgymryd â hi.  Mae ein hymchwil, y mae llawer ohoni o’r radd flaenaf, yn llywio ein haddysgu ac yn delio â rhai o’r materion mwyaf hanfodol a pherthnasol sy’n wynebu cymdeithas heddiw.

Mae'r ymchwil sy'n ymddangos isod yn sampl bychan o'r amrywiaeth enfawr o brosiectau a mentrau ym Mhrifysgol Abertawe. Am fanylion llawn ymchwil pob Coleg, cewch lawrlwytho pennawd perthnasol Breakthrough (ar y dde), neu cewch ddilyn y dolenni.

Proffil: Yr Athro Alison Pullen, Deinameg Rhyw a Hunaniaeth

Dr Yogesh Dwivedi: Theori Systemau Gwybodaeth

P

Hunaniaeth, iaith, diwylliant, a'r gyfraith