Breakthrough

Rhagair

'Mae hwn yn amser cyffrous i Brifysgol Abertawe...’

Rhagair gan ein Is-Ganghellor, yr Athro Richard B. Davies

Cyflwyniad

‘Mae’r cynnydd diweddar wedi bod yn aruthrol, ond ein her yn awr yw cynyddu’r momentwm’

Cyflwyniad i Breakthrough gan ein Dirprwy Is-Gangellorion Ymchwil