Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

Prifysgol Abertawe drwy Gymorth Randstad i Fyfyrwyr - Cyfraddau NMH


Dengys y tabl isod gyfraddau NMH. Mae'r celloedd llwyd yn nodi nad yw'r sefydliad yn cynnig y gwasanaethau hynny. Yn ogystal, efallai y bydd mwy nag un darparwr ar gyfer rhai gwasanaethau. Os felly, rhestrir pob darparwr a'u cyfraddau.
Sylwer: Dengys cyfraddau cymorth NMH yr awr yn y tabl isod. Codir ffi llogi ystafell ychwanegol o £34 yr awr ar gyfer cyflenwyr ac eithrio Prifysgol Abertawe (dylai darparwyr drefnu drwy e-bostio conferences@abertawe.ac.uk - ni chodir TAW adeg cofrestru, a chynigir gostyngiad o 50% ar y gyfradd arferol).

Costau cymorth - myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr:

(Sylwer: Dengys cyfraddau cymorth NMH yr awr yn y tabl isod.)

 Hwyluswyr Mynediad a Dysgu Arbenigol Band 4  Net  TAW  Cyfanswm
 Mentor Arbenigol  £58.25  £11.65 £69.90 
 Cymorth Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol  £58.25  £11.65  £69.90
 Cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain      
 Tiwtor Cymorth Iaith i fyfyrwyr byddar      
 Hyfforddwr Technoleg Gynorthwyol      

 

Costau cymorth - myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Cymru:

(Sylwer: Dengys cyfraddau cymorth NMH yr awr yn y tabl isod.)

 Cynorthwywyr Cymorth Band 1 Net   TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Cymorth Ymarferol (drwy Randstad)  £15.85  £3.17  £19.02
 Cynorthwyydd Cymorth Llyfrgell (drwy Randstad)  £15.85  £3.17  £19.02
 Darllenydd (drwy Randstad)  £15.96  £3.19  £19.16
 Ysgrifennwr (drwy Randstad)  £15.96  £3.19  £19.16
 Cynorthwyydd Gwithdy / Labrody (drwy Randstad)  £17.05  £3.41  £20.46
 Tywyswr Golwg (drwy Randstad)  £17.99  £3.60  £21.59
 Prawfddarllenydd      
 Cynorthwywyr Cymorth Uwch Band 2  Net  TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Astudio (drwy Randstad)  £17.92  £3.58  £21.50
 Gweithiwr Cymorth Arholiadau      
 Ysgrifennwr Nodiadau â Llaw (drwy Randstad)  £17.96  £3.59  £21.56
 Cymorth Galluogi Arbenigol Band 3  Net  TAW  Cyfanswm
 Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu      
 Ysgrifennwr Nodiadau Electronig (drwy Randstad)  £28.83  £5.77  £34.59
 Gwasanaethau Trawsgrifio Arbenigol (drwy Randstad)  £24.33  £4.87  £29.19
 Hyfforddwr Symudedd      
 Hwyluswyr Mynediad a Dysgu Arbenigol Band 4  Net  TAW  Cyfanswm
 Mentor Arbenigol (drwy Randstad)  £58.25  £11.65  £69.90
 Cymorth Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol (drwy Randstad)  £58.25  £11.65  £69.90
 Cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain      
 Tiwtor Cymorth Iaith i fyfyrwyr byddar      
 Hyfforddwr Technoleg Gynorthwyol