Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

 

 Gwelir costau cymorth i fyfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr yma:

Cyfraddau NMH Lloegr Tachwedd 16 - Hydref 17

 

Costau cymorth - myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Cymru:

(Sylwer: Dengys cyfraddau cymorth NMH yr awr yn y tabl isod.)

 Cynorthwywyr Cymorth Band 1 Net   TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Cymorth Ymarferol (drwy Randstad)  £15.85  £3.17  £19.02
 Cynorthwyydd Cymorth Llyfrgell (drwy Randstad)      
 Darllenydd (drwy Randstad)  £15.96  £3.19  £19.16
 Ysgrifennwr (drwy Randstad)  £15.96  £3.19  £19.16
 Cynorthwyydd Gwithdy / Labrody (drwy Randstad)  £17.05  £3.41  £20.46
 Tywyswr Golwg (drwy Randstad)  £17.99  £3.60  £21.59
 Prawfddarllenydd      
 Cynorthwywyr Cymorth Uwch Band 2  Net  TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Astudio (drwy Randstad)      
 Gweithiwr Cymorth Arholiadau      
 Ysgrifennwr Nodiadau â Llaw (drwy Randstad)  £17.96  £3.59  £21.56
 Cymorth Galluogi Arbenigol Band 3  Net  TAW  Cyfanswm
 Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu      
 Ysgrifennwr Nodiadau Electronig (drwy Randstad)  £28.83  £5.77  £34.59
 Gwasanaethau Trawsgrifio Arbenigol (drwy Randstad)  £24.33  £4.87  £29.19
 Hyfforddwr Symudedd      
 Hwyluswyr Mynediad a Dysgu Arbenigol Band 4  Net  TAW  Cyfanswm
 Mentor Arbenigol (drwy Randstad)  £58.25  £11.65  £69.90
 Cymorth Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol (drwy Randstad)  £58.25  £11.65  £69.90
 Cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain      
 Tiwtor Cymorth Iaith i fyfyrwyr byddar      
 Hyfforddwr Technoleg Gynorthwyol