Datgelu a Chyfrinachedd

Nid yw bob amser yn hawdd rhoi gwybod i bobl eraill am eich anabledd neu'ch cyflwr meddygol. Does dim rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am eich anabledd neu'n cyflwr meddygol; eich penderfyniad chi yw rhannu'r wybodaeth hon ai peidio.

Gallwch ddatgelu anabledd ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau, ond rydym yn eich annog yn gryf i ddatgelu'ch anabledd neu'ch anhawster dysgu penodol cyn gynted â phosib. Bydd hyn yn galluogi staff y Brifysgol i ddarparu cymorth a chefnogaeth sy'n briodol i'ch anghenion unigol.

Pryd bynnag rydych yn penderfynu datgelu anabledd neu gyflwr meddygol, bydd Anableddau@BywydCampws  ar gael i gynnig cymorth, cyngor ac arweiniad.

Os ydych yn penderfynu dweud wrthym am eich anabledd neu'ch cyflwr meddygol, byddwn yn cadw'r wybodaeth honno'n gyfrinachol yn Anableddau@BywydCampws. Ni fyddwn yn datgelu'ch anabledd i staff eraill yn y Brifysgol heb eich caniatâd. Yr unig eithriad i'r rheol hon yw lle byddwch chi neu bobl eraill mewn perygl ac nid oes gennym unrhyw ddewis ond cyflawni ein dyletswydd gofal