Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Mae’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd yma i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu potensial mwyaf yn y brifysgol. Boed yn cyrraedd y brifysgol am y tro cyntaf neu’n cymryd y cam nesaf ar daith academaidd, mae’r tîm yma i helpu i bontio’r bwlch. Trwy weithio â myfyrwyr i wella eu sgiliau a magu hyder trwy ystod o gyrsiau, gweithdai a thiwtorialau unigol, mae’r tîm Rhaglen Llwyddiant Academaidd yn helpu pob myfyriwr i wella beth bynnag ei fan cychwyn.


Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau fel ysgrifennu academaidd, meddwl yn feirniadol a sgiliau cyflwyno. Yn ogystal â hyn, mae’r tîm yn cydweithio â cholegau academaidd, gan gynnig gweithdai a chymorth wedi’i deilwra.

Dilynwch ni ar Twitter