Llwyddiant mewn Mathemategeg ac Ystadegau

Llwyddiant mewn Mathemateg ac Ystadegau

Sefydlwyd y Gwasanaeth Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau yn 2015 ac mae ar gael i'r holl fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe y mae angen cymorth arnynt gydag elfen mathemateg/ystadegau eu cyrsiau. Does dim gwahaniaeth a yw mathemateg/ystadegau'n elfen fach neu'n elfen fawr o'ch cwrs. Mae sesiynau galw heibio anffurfiol yn cael eu trefnu yn ystod yr wythnos ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae - does dim angen apwyntiad. Mae'r holl gymorth yn cael ei roi gan fyfyrwyr hyfforddedig.

Ar Gampws Parc Singleton, cynhelir sesiynau cyffredinol unwaith yr wythnos sy'n agored i bawb yn y llyfrgell. Yma bydd myfyrwyr o'r Adran Fathemateg yn cynnig cymorth ac arweiniad. Ar y campws hwn hefyd, mae cymorth mwy arbenigol yn cael ei gynnig gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a chan yr Adran Ffiseg. Mae cymorth penodol yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr nyrsio sy'n astudio ar Gampws Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, hefyd.

Ar Gampws y Bae, mae cymorth arbenigol yn cael ei gynnig yn y Caffi Mathemateg sy'n cael ei drefnu gan y Coleg Peirianneg. Mae'r Ysgol Reolaeth hefyd yn cynnig sesiynau galw heibio yn ystod yr wythnos.

Ategir y sesiynau galw heibio gan adnoddau dysgu ar-lein sydd ar gael ar Blackboard.