Hyfforddiant Arbenigol Llwyddiant Academaidd

Tiwtora Arbenigol

Gall astudio yn y brifysgol fod yn gyfle i ehangu eich gorwelion, a’ch galluogi i gwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Gall unrhyw beth gwahanol ac anghyfarwydd fod yn gyffrous ond hefyd yn frawychus. Mae’r gwasanaeth Tiwtora Arbenigol yn deall yr heriau a bydd yn gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu strategaethau a fydd yn eu cynorthwyo yn academaidd ac yn bersonol.

Rydym ni’n darparu tiwtora arbenigol un i un ar gyfer pob myfyriwr sy’n derbyn y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) neu lifoedd ariannu eraill, lle mae Asesiad Anghenion wedi gwneud argymhelliad. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol, Cyflyrau Sbectrwm Awtistig, Anghenion Llesiant, Cyflyrau Meddygol ac Anableddau. Byddwn ni’n creu rhaglen unigol gyda phob myfyriwr ar sail eu dull o ddysgu, gan ymgorffori meysydd y maent am eu datblygu, e.e. sgiliau astudio effeithiol, wedi’u cyfuno â thechnoleg gynorthwyol berthnasol. Ein nod yw rhyddhau potensial yr unigolyn ac annog myfyrwyr i gyflawni eu nodau.

Adborth ar y gwasanaeth

email

Fe hoffem ni glywed unrhyw adborth (cadarnhaol a negyddol) ynghylch eich profiad o Diwtora Arbenigol.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau, danfonwch e-bost i ni os gwelwch yn dda.

Cwynion

Os byddwch wedi trafod mater penodol ac yn teimlo nad yw wedi cael ei ddatrys yn foddhaol, neu os byddwch chi’n teimlo nad yw agwedd ar ein gwasanaeth wedi cyflawni eich disgwyliadau, mae croeso i chi wneud cwyn ffurfiol.  

Mae gwybodaeth lawn am Weithdrefn Gwynion y Brifysgol i Fyfyrwyr ar gael yma.