Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynn

Leithoedd a Hanes

Llythrennedd drwy Ladin BL6

Gan weithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin,
rydym yn cyflwyno plant i Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg ac ieithoedd eraill.  Mae’r cynllun
yn rhoi cyfle i ddisgyblion ifanc gael blas ar ddysgu Lladin drwy weithgareddau chwareus fel
gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau. 

Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Dysgu Hanes yr Henfyd BL3-4

Mae'r Prosiect yn helpu ysgolion â darpariaeth cwricwlwm Hanes i flynyddoedd 3 a 4 ar y
Groegiaid a'r Rhufeiniaid, gyda myfyrwyr yn gwirfoddoli i addysgu agweddau ar y cwricwlwm. 

Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.‌

Gwyddoniaeth

Sbectrometreg Màs Mesur Blociau Adeiladu Mater BL5-8 

Bydd y cyflwyniad hollol ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r cysyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â thechneg Sbectrometreg Màs i fyfyrwyr ifanc. Nodau'r rhaglen allgymorth hwn yw datblygu meddyliau holgar ac ymagwedd wyddonol at ddatrys problemau.

Diwrnodau Blas ar Wyddoniaeth S4 BL3-7

Mae Ysgol Haf Wyddoniaeth Abertawe (S4) yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr Blynyddoedd 3-7 yng Nghymru gymryd rhan mewn diwrnodau blas ar wyddoniaeth yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Mae S4 yn cynnig diwrnodau pynciau gwyddonol cyffredinol, bioleg, geneteg, y tywydd, cyfrifiadureg, daearyddiaeth a ffiseg. Mae pob rhaglen am ddim ac mae bwrsariaethau ar gael ar gyfer teithio hefyd.