Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynn

Leithoedd a Hanes

Myfyrwyr yn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg BL8  

Gall ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a cholegau addysg bellach, ofyn i’n myfyrwyr Prifysgol sy’n rhugl yn y Gymraeg ddod ar leoliad i gefnogi’r gwaith o gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg a chefnogi profiad disgyblion o addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion.

Dysgu Hanes yr Henfyd BL8

Mae'r Prosiect yn helpu ysgolion â darpariaeth cwricwlwm Hanes i flynyddoedd 7 i 9 ar y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, gyda myfyrwyr yn gwirfoddoli i addysgu agweddau ar y cwricwlwm.  Mae pob gweithgaredd yn helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu CA3 Saesneg.  Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Llythrennedd trwy Groeg Hynafol BL8

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun y Prosiect Iris llwyddiannus, Prosiect Groeg Hynafol, i gyflwyno disgyblion oedran ysgol uwchradd i Roeg fel gwraidd yr iaith Saesneg a nifer o ieithoedd eraill.  Mae pob gweithgaredd yn cysylltu Groeg Hynafol â Saesneg ac yn helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu CA3/4 Saesneg.  Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Llythrennedd drwy Ladin BL8

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin i ymgysylltu â phlant yn gynnar a’u cyflwyno i’r iaith Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg a sawl iaith arall.  Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Ysgol Haf leithoedd Hynafol Abertawe BL8

Bydd cyrsiau dwys i Ddechreuwyr, Lefel Ganolradd a Lefel Uwch mewn Lladin a Groeg; Hieroglyffau i Ddechreuwyr; a Lladin Canoloesol; y maent gyfwerth ag un semester o'r iaith yn y brifysgol.  

Gwyddoniaeth

Sbectrometreg Màs Mesur Blociau Adeiladu Mater BL5-8

Bydd y cyflwyniad hollol ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r cysyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â thechneg Sbectrometreg Màs i fyfyrwyr ifanc. Nodau'r rhaglen allgymorth hwn yw datblygu meddyliau holgar ac ymagwedd wyddonol at ddatrys problemau.