Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynn

Leithoedd a Hanes

Myfyrwyr yn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg BL7

Gall ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a cholegau addysg bellach, ofyn i’n myfyrwyr Prifysgol sy’n rhugl yn y Gymraeg ddod ar leoliad i gefnogi’r gwaith o gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg a chefnogi profiad disgyblion o addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion.

Llythrennedd drwy Ladin BL7

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin i ymgysylltu â phlant yn gynnar a’u cyflwyno i’r iaith Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg a sawl iaith arall. 

Dysgu Hanes yr Henfyd BL7   

Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi dysgu am Hanes yr Henfyd drwy weithgareddau megis gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau.

Ysgol Haf leithoedd Hynafol Abertawe BL7  

Bydd cyrsiau dwys i Ddechreuwyr, Lefel Ganolradd a Lefel Uwch mewn Lladin a Groeg; Hieroglyffau i Ddechreuwyr; a Lladin Canoloesol; y maent gyfwerth ag un semester o'r iaith yn y brifysgol.

Llythrennedd trwy Groeg Hynafol BL7  ‌‌

Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi dysgu Groeg Hynafol drwy weithgareddau megis gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau. 

Gwyddoniaeth

Sbectrometreg Màs Mesur Blociau Adeiladu Mater BL5-8

Bydd y cyflwyniad hollol ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r cysyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â thechneg Sbectrometreg Màs i fyfyrwyr ifanc. Nodau'r rhaglen allgymorth hwn yw datblygu meddyliau holgar ac ymagwedd wyddonol at ddatrys problemau.

Diwrnodau Blas ar Wyddoniaeth S4 BL7

Mae S4 yn cynnig diwrnodau pynciau gwyddonol cyffredinol, bioleg, geneteg, y tywydd, cyfrifiadureg, daearyddiaeth a ffiseg. Mae pob rhaglen am ddim ac mae bwrsariaethau ar gael ar gyfer teithio hefyd.