Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynnig

Ieithoedd

Llythrennedd drwy Ladin BL7

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin i ymgysylltu â phlant yn gynnar a’u cyflwyno i’r iaith Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg a sawl iaith arall. 

Llythrennedd trwy Groeg Hynafol BL7

Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi dysgu Groeg Hynafol drwy weithgareddau megis gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau.

Dysgu Hanes yr Henfyd BL7

Mae'r Cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi dysgu am Hanes yr Henfyd drwy weithgareddau megis gemau, caneuon, adrodd storïau a chrefftau.

Ysgol Haf leithoedd Hynafol Abertawe BL7

Bydd cyrsiau dwys i Ddechreuwyr, Lefel Ganolradd a Lefel Uwch mewn Lladin a Groeg; Hieroglyffau i Ddechreuwyr; a Lladin Canoloesol; y maent gyfwerth ag un semester o'r iaith yn y brifysgol.

Plato yn y Parc BL7

Ar bum dydd Sadwrn yn olynol fis Mehefin a mis Gorffennaf, gall plant (5-12 oed) ddysgu Lladin, Groeg ac athroniaeth ym Mharc Singleton ym Mhrifysgol Abertawe.

Myfyrwyr yn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg BL7

Gall ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a cholegau addysg bellach, ofyn i’n myfyrwyr Prifysgol sy’n rhugl yn y Gymraeg ddod ar leoliad i gefnogi’r gwaith o gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg a chefnogi profiad disgyblion o addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion.

 

Gwyddoniaeth

Sbectrometreg Màs Mesur Blociau Adeiladu Mater BL5-8

Bydd y cyflwyniad hollol ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r cysyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â thechneg Sbectrometreg Màs i fyfyrwyr ifanc. Nodau'r rhaglen allgymorth hwn yw datblygu meddyliau holgar ac ymagwedd wyddonol at ddatrys problemau.

Darlith ar y Newid yn yr Hinsawdd BL7

Mae darlith ar y newid yn yr hinsawdd, gyda chyfle i ofyn cwestiynau, ar gael yn flynyddol. Bydd y ddarlith hon yn rhoi trosolwg o’r newidiadau yn yr hinsawdd sydd wedi digwydd yn y gorffennol a’r dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gefnogi’r newidiadau hyn.

Diwrnodau Blas ar Wyddoniaeth S4 BL7

Mae S4 yn cynnig diwrnodau pynciau gwyddonol cyffredinol, bioleg, geneteg, y tywydd, cyfrifiadureg, daearyddiaeth a ffiseg. Mae pob rhaglen am ddim ac mae bwrsariaethau ar gael ar gyfer teithio hefyd.