Ymchwil yn Academi Hywel Teifi

Bu rhai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru yn gysylltiedig ag Adran y Gymraeg, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf cafodd fri haeddiannol ar gyfrif ymchwil ei staff mewn meysydd megis llenyddiaeth ddiweddar, theori beirniadol, golygu testunau o’r cyfnod diweddar ac o’r cyfnod canol. Yma y lleolwyd y prosiect amladrannol a gynhyrchodd olygiad newydd o waith Dafydd ap Gwilym. Dangosodd y ddau asesiad ymchwil diwethaf fod y Gymraeg yn uned o ragoriaeth ym MhrifysgolAbertawe, a’r staff yn cynhyrchu’n gyson waith ymchwil o’r radd flaenaf yn rhyngwladol. Mae staff yr Academi yn cydolygu ag ysgolheigion eraill dwy gyfres academaidd, sef Dwned ac Ysgrifau Beirniadol.

Graddau Ymchwil

Mae’r Academi yn cynnig tair gradd ymchwil wahanol, pob un ohonynt yn gofyn i chi gynnal ymchwil
gwreiddiol ar bwnc penodol:

PhD (traethawd uchafswm 100,000 gair; 3 blynedd yn llawn-amser - 6 mlynedd yn rhan-amser)

MPhil (traethawd uchafswm 60,000 gair; 2 flynedd yn llawn-amser - 4 blynedd yn rhan-amser)

MA trwy Ymchwil (traethawd uchafswm 40,000 gair; 1 flwyddyn yn llawn-amser - 2 flynedd yn rhan-amser)

Cymerwch olwg ar ein llyfryn  Cyfleoedd Astudio Ôl-raddedig Academi Hywel Teifi

Am fwy o wybodaeth, cyngor ar gynllunio cynnig ymchwil, a sgwrs am yr hyn a gaiff ei gynnig gan yr Academi, cysylltwch yn uniongyrchol â Chyfarwyddwr Astudiaethau Ôlradd yr Academi, Non Vaughan Williams trwy n.v.williams@abertawe.ac.uk neu 01792 205678 (est. 4815). Mae croeso i chi hefyd gysylltu â Mr Robert Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau, trwy r.g.rhys@abertawe.ac.uk neu 01792 602434, am fwy o fanylion.