Staff Academi Hywel Teifi

I gysylltu'n uniongyrchol ag un o aelodau o staff Academi Hywel Teifi,  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

Enw Swydd   Rhif ffôn

Rhian Haf Bevan

(ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd)

Swyddog Datblygu, Dysgu Cymraeg ABA r.h.bevan@abertawe.ac.uk (60)2643
Martin Bevan Uwch Gynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg ABA d.m.p@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Simon Brooks Uwch Ymchwilydd

S.Brooks@swansea.ac.uk

 
Jenna Broome Cynorthwy‐ydd Gweinyddol, Dysgu Cymraeg ABA jenna.broome@abertawe.ac.uk (60)2070
Cris Dafis Darlithydd christopher.j.davies@swansea.ac.uk
 
Bethan Llwyd Evans Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg ABA b.l.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Ruth Evans Cynorthwyydd Ysgrifenyddol, Dysgu Cymraeg ABA r.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwenno Ffrancon Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi g.ffrancon@abertawe.ac.uk (60)2396
Lowri Gwenllian Uwch Diwtor Drefnydd DA/Bloc, Dysgu Cymraeg ABA l.gwenllian@abertawe.ac.uk (60)2070
Yr Athro Tudur Hallam Athro'r Gymraeg t.r.hallam@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwennan Higham  Darlithydd y Gymraeg g.e.higham@abertawe.ac.uk  
Dr Christine James Athro'r Gymraeg c.james@abertawe.ac.uk (60)4814
Dr Rhian Jones Darlithydd y Gymraeg rhian.e.jones@abertawe.ac.uk (60)6942
Dr Cynfael Lake Uwch-ddarlithydd y Gymraeg a.c.lake@abertawe.ac.uk (60)2070
Elin Leyshon Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg e.m.leyshon@abertawe.ac.uk (60)5895
Branwen Lloyd Swyddog Marchnata, Dysgu Cymraeg ABA b.h.lloyd@abertawe.ac.uk (29)5192
Alex Lovell Tiwtor yn y Gymraeg A.E.Lovell@abertawe.ac.uk (60)6942
Yr Athro Alan Llwyd Athro'r Gymraeg a.llwyd@abertawe.ac.uk  
Iestyn Llwyd

Rheolwr Busnes a Datblygu, Dysgu Cymraeg ABA

 i.llwyd@abertawe.ac.uk (60)2807
David Morgan Tiwtor Abertawe, Dysgu Cymraeg ABA d.k.morgan@abertawe.ac.uk (60)2710
Steve Morris Athro Cysylltiol y Gymraeg  s.morris@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Jennifer Needs Cynorthwyydd Ymchwil CorCenCC  j.j.needs@abertawe.ac.uk (60) 4081
Yr Athro Gwynedd Parry Athro yn Adran y Gymraeg  R.G.Parry@abertawe.ac.uk  (60)4814
Dr Elain Price  Darlithydd Astudiaethau Ffilm a Theledu  e.price@abertawe.ac.uk (60)2807
Chris Reynolds Uwch Diwtor Drefnydd Abertawe, Dysgu Cymraeg ABA  c.j.reynolds@abertawe.ac.uk (60)2641
Robert Rhys Darllenydd y Gymraeg a Chyfarwyddwr Canolfan Graddedigion Coleg y Celfeddydau a'r Dyniaethau  r.g.rhys@abertawe.ac.uk (60)2434
Dr Mair Rees Cynorthwyydd Ymchwil CorCenCC  mair.rees@swansea.ac.uk (60) 4081
Angharad Rowe Tiwtor Tŷ Tawe, Dysgu Cymraeg ABA  b.a.rowe@abertawe.ac.uk (29)5895
Dr Hannah Sams Darlithydd y Gymraeg  h.l.sams@abertawe.ac.uk  
Mark Stonelake Rheolwr Datblygiad Proffesiynol ac Ansawdd, Dysgu Cymraeg ABA  e.m.stonelake@abertawe.ac.uk (60)2642
Carys Thomas Tiwtor CNPT Tŷ’r Gwrhyd, Dysgu Cymraeg ABA  carys.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2070
Lynsey Thomas Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo  l.a.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Saran Thomas Swyddog Datblygu  saran.g.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Glynis Williams Uwch Diwtor Drefnydd CNPT, Dysgu Cymraeg ABA    
Iwan Williams Darlithydd Cysylltiadau Cyhoeddus

 iwan.williams@abertawe.ac.uk

(60)6326
Non Vaughan Williams Darlithydd Cyfryngau Digidol  n.v.williams@abertawe.ac.uk (60)4815
Rhian Williams Tiwtor Abertawe, Dysgu Cymraeg ABA  rhian.e.williams@abertawe.ac.uk (60)2070
Sioned Williams Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu  sioned.williams@abertawe.ac.uk (60)6535 

 *NODER: Weithiau caiff llinellau ffôn eu trosglwyddo i aelod arall o staff dros gyfnodau o wyliau neu absenoldeb arall. Ni ellir disgwyl cysylltu â'r unigolyn perthnasol bob tro. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.