Ysgol Haf i ddisgyblion Blwyddyn 12

Mae adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn cynnal Ysgol Haf i ddisgyblion Blwyddyn 12 - 30 Mehefin - 1 Gorffennaf 2016

 

 

Ysgol Haf Cyfryngau a Hanes

Mae'r Ysgol Haf yn rhoi cyfle gwych i ddisgyblion Blwyddyn 12 sydd â diddordeb yn y cyfryngau i gael profiad o fywyd prifysgol, gyda darlithoedd a gweithdai ym meysydd y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus a Hanes. Bydd cyfle hefyd i gymdeithasu gyda darpar fyfyrwyr eraill ac aros dros nos ar gampws Singleton, Prifysgol Abertawe.

Yn ogystal â chael cyfle i gymdeithasu, bydd yr Ysgol Haf yn rhoi i’r myfyrwyr werthfawrogiad o ofynion y cyfryngau cymdeithasol, teledu a radio, mewnwelediad i’r modd caiff cerrig milltir hanesyddol eu dehongli at ddibenion amrywiol ar y cyfryngau a mireinio'u gallu i fynegi barn yn aeddfed drwy gyfrwng cyfweliadau radio a theledu mewn senario rheolaeth argyfwng!

Bydd yr Ysgol haf yn galluogi i fyfyrwyr ysgol fanteisio ar gyfle unigryw sy’n cydblethu blas ar addysg uwch, hwyl bywyd campws prifysgol a phrofiad addysgol a allai fod o fudd i astudiaethau Blwyddyn 13 y myfyrwyr (yn benodol o ran deilliannau dysgu a allai fod o fudd ar gyfer Bagloriaeth Cymru).

 Y gost yw £10.00 am bob myfyriwr, sy’n cynnwys swper, adloniant a llety ar y nos Iau a brecwast bore Gwener. Cysylltwch â Saran Thomas drwy e-bostio Saran.G.Thomas@abertawe.ac.ukneu drwy roi galwad ar 01792 602912.

 Mae nifer cyfyngedig o leoedd, felly gorau po gyntaf y cysylltwch er mwyn sicrhau lle.