Noson i ddathlu ymchwil newydd yn y Gymraeg

Noson i ddathlu ymchwil newydd yn y Gymraeg

Cynhelir noson arbennig i ddathlu a lansio cyhoeddiadau a phrosiectau newydd ym maes yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ar nos Fercher, 18 Mehefin.

‌Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe fydd yn estyn gair o groeso ar ddechrau’r noson, cyn i’r Athro Tudur Hallam ddarparu cyflwyniad i ymchwil ym maes y Gymraeg.

Ymysg y gweithiau ymchwil dan sylw ar y noson, bydd:

  • Saunders y Dramodydd, llyfr newydd gan Tudur Hallam,  ar waith dramataidd Saunders Lewis
  • golygu holl gerddi Waldo Williams, cyfrol sydd o dan olygyddiaeth yr Athro Alan Llwyd a Robert Rhys ac sy’n cynnwys cerddi ‘newydd’  sydd wedi dod i’r golwg
  • golygiad newydd gan Dr Christine James o un o destunau pwysicaf y gyfraith Gymreig yn y bymthegfed ganrif
  • golygu gwaith un o feirdd mwyaf cynhyrchiol y bymthegfed ganrif, Hywel Dafi
  • dau brosiect ymchwil ym maes iaith, y naill ar y cyd rhwng Prifysgolion Abertawe, Caerdydd a Newcastle i greu’r corpws agored cyntaf o Gymraeg cyfoes, y llall yn adroddiad ar Ganolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n Dysgu Cymraeg gan Heini Gruffudd a Steve Morris.‌

Bydd lansiad hefyd i gyfrol gyntaf o farddoniaeth o law ac o enau Dr Llŷr Gwyn Lewis, Storm ar Wyneb yr Haul.  

Meddai Tudur Hallam: “Mae’r noson yn gyfle inni ddathlu a chyflwyno ambell brosiect diweddar sydd wedi ei gwblhau, a sôn am bosibiliadau i’r dyfodol. Mae croeso cynnes i’r cyhoedd, ac i bartneriaid posib ddod i ddathlu a thrafod gyda ni“.

Derbyniad am 6.00pm, y noson i ddechrau am 6.30yh ar nos Fercher, 18 Mehefin, yn Siambr y Cyngor, yr Abaty, Prifysgol Abertawe.

Darperir cyfieithu ar y pryd. 

Cefnogwyd y digwyddiad hwn ar y cyd rhwng Academi Hywel Teifi, Canolfan Cymreig Richard Burton, a Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe.