Myfyrwraig yn ymuno â thaith Urdd Gobaith Cymru i Disneyland Paris

Myfyrwraig yn ymuno รข thaith Urdd Gobaith Cymru i Disneyland Paris

Cafodd un o fyfyrwyr ôl-raddedig Academi Hywel Teifi, Nia Johns, gyfle ardderchog i fynd i Disneyland Paris yn ystod ei chyfnod profiad gwaith gydag Urdd Gobaith Cymru ym mis Chwefror eleni.

Roedd Nia Johns yn ffodus i fod yn un o’r 20 o staff a thros 150 o ddisgyblion blynyddoedd 7-8 o ysgolion Gorllewin Morgannwg a aeth i fwynhau hud a lledrith Parc Disneyland.  Dyma Nia’n adrodd am ei phrofiad:

“Dechreuodd y daith yn gynnar iawn ar fore Sul 10 Chwefror gyda phob un o’r plant yn llawn cyffro ar ddechrau eu siwrnai bws i Baris. Yn dilyn oriau hir mewn bws cyfyngedig, yr oeddem yn falch o gyrraedd Paris, a mwynhau pryd o fwyd cyn cyrraedd yn y gwesty ar gyrion Parc Disneyland. Er yr holl deithio roedd y plant yn hynod o gyffrous ac yn edrych ymlaen at yr holl weithgareddau oedd o’u blaenau.

Cafwyd dipyn o hwyl drannoeth yn mynd ar bob reid – ac yr oedd y plant (a’r staff!) wrth eu boddau. Yr oedd hi’n antur fawr i nifer o blant ac yn brofiad bythgofiadwy wrth gyfarfod Mickey a Minnie.

Ar y diwrnod olaf, aeth y staff a’r plant i mewn i ganol Paris ar y bws i fwynhau taith hyfryd ar hyd yr Afon Seine.

Yr oedd hi’n daith fythgofiadwy ac rwyf yn ddiolchgar iawn i’r Urdd am y cyfle!”