Cymdeithas Feddygol Abertawe

Cymdeithas Feddygol Abertawe

Wedi lansiad llwyddiannus, hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar nos Iau, Chwefror 27ain ar gyfer ail gyfarfod Cymdeithas Feddygol Abertawe. Fis hon, cawn gyfle i wrando ar Dr. Jonathan Mullins, o'r Coleg Meddygol yma ym Mhrifysgol Abertawe, yn trafod: 'Deall clefyd a chyffur - oes y moleciwl digidol'.

 

Gallwch gofrestru i fynychu y digwyddiad drwy ddilyn y linc canlynol:

https://www.eventbrite.co.uk/e/cymdeithas-feddygol-abertawe-swansea-medical-society-tickets-10644765781

Drwy gyfres o sgyrsiau misol, mae'r gymdeithas yn anelu at sefydlu rhwydwaith o gyd-weithwyr sydd â diddordeb mewn hybu Cymraeg a chymreictod o fewn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, ac i hybu ymwybyddiaeth o ymchwil Meddygol Cymraeg.Bydd ethos fwriadol Gymreig i'r gymdeithas a bydd y sgwrs hon yn cael ei gynnal drwy'r Gymraeg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael, felly croesewir pawb yn yr un modd.

 

Am fwy o wybodaeth ar ddyddiadau a themau gweddill ein rhaglen ewch ar y

wefan: www.swansea.ac.uk/medicine/societies

 

Gan obeithio eich gweld yno!