Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr

Gwahoddiad i lansio Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr

Cyhoeddir cyfrol arbennig o gerddi gan feirdd Sir Gaerfyrddin ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.  Mae’r gyfrol Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr (Cyhoeddiadau Barddas) a olygwyd gan Geraint Roberts, yn cynnwys cerddi gan 19 o feirdd, 6 ohonynt yn brifeirdd, ac mae’n dathlu cyfoeth barddoniaeth y Sir. Ysgrifennwyd y rhagymadrodd ‘Traddodiad Barddol Sir Gaerfyrddin’, gan yr Athro Tudur Hallam, sy’n un o gyfranwyr y gyfrol. Yn y rhagymadrodd hwnnw, edrychir ar waith nifer o feirdd, gan gynnwys Lewys Glyn Cothi, William Williams Pantycelyn a J. Eirian Davies, a disgrifir sut y mae beirdd a barddoniaeth y sir wedi chwarae rhan amlwg yn hanes Cymru.

Caiff y gyfrol ei lansio yng Nglwb Pêl-droed Caerfyrddin, Parc Waundew, Heol y Prior ar nos Iau, Mehefin 19eg i gychwyn am 8 o’r gloch.  Fe’ch gwahoddir i’r lansiad a’r noson o adloniant ac mae ‘r manylion yn yr atodiad sydd gyda’r nodyn hwn.  Bydd Côr Tonic yn darparu adloniant yn ystod y noson.  Cynhelir y noson mewn cyd-weithrediad â Phwyllgor Apêl Caerfyrddin a Llangynnwr Eisteddfod Sir Gâr 2014.   Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb.  Am ragor o wybodaeth, cysyllter â Geraint ar 07814701079.

Bydd cyflwyniad i’r gyfrol hefyd yng Nghŵyl Lenyddiaeth Dinefwr ar ddydd Sadwrn, Mehefin 21ain am 10 o’r gloch y bore.