Ymweliad Meinir Pritchard, Pennaeth Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Ymweliad Meinir Pritchard, Pennaeth Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Ar 29 Ebrill 2015 daeth Meinir Pritchard o Lywodraeth Cymru i ymweld ag Academi Hywel Teifi i rannu ei phrofiadau helaeth fel cyfieithydd profiadol. Estynnwyd gwahoddiad cynnes i holl fyfyrwyr Cymraeg a staff Academi Hywel Teifi a chafwyd ymateb gwych.

Meinir yw Pennaeth Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru a chafwyd sesiwn yrfaol hynod o fuddiol ganddi gan gynnig cyngor a rhannu gwybodaeth werthfawr ynghylch datblygu gyrfa yn gyffredinol ym myd cyfieithu. Hefyd, cafwyd cyflwyniad diddorol iawn yn esbonio cefndir Gwasanaeth Cyfieithu’r Llywodraeth, yn ogystal ag esboniad o’r systemau a’r mathau gwahanol o gyfieithu sydd yn rhan o gylch gorchwyl y Gwasanaeth Cyfieithu.

Cyn gorffen, cafwyd sesiwn Holi ac Ateb anffurfiol yn ogystal â chyfle i barhau â’r sgwrsio’n hamddenol dros baned.

Manteisiodd nifer o fyfyrwyr ar y cyfle arbennig hwn i rwydweithio a chywain gwybodaeth uniongyrchol am y ffordd orau o gamu o’r Brifysgol i fyd gwaith cyfrwng Cymraeg, a chael blas ar weithio yn y diwydiant cyfieithu yng Nghymru.

Diolchwyd yn gynnes iawn iddi am ddod atom a’r bwriad yn awr yw cynnal a datblygu’r berthynas hwylus hon rhwng y Brifysgol a Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.