Y GwyddonLe

O’r rhyfedd i'r rhyfeddol - roedd y cyfan yn y GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni!

Bu Prifysgol Abertawe unwaith eto'n llwyfannu pabell y GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni, a gafodd ei chynnal yng Nghaerffili a’r Cylch rhwng 25 – 30 Mai 2015.

Mae'r GwyddonLe wedi cynnig llwyfan i ddarpariaeth gwyddoniaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe ers sawl blwyddyn bellach, ac roedd amserlen gyffrous o ddigwyddiadau wedi'i threfnu eleni eto.

Elin Rhys, cyn-fyfyrwraig Biocemeg ym Mhrifysgol Abertawe, a rheolwr gweithredol cwmni Telesgop, fu'n croesawu pawb i'r GwyddonLe ar fore cyntaf yr Eisteddfod. Yn ystod yr agoriad, eglurodd Elin sut y mae wedi llwyddo i gyd-blethu ei diddordeb ym meysydd gwyddonol a’r cyfryngau yn ystod ei gyrfa. Wedi’i lleoli yn Abertawe, mae Telesgop yn gwmni cyfryngol blaengar sydd ag arbenigedd mewn cynhyrchu rhaglenni teledu gwyddonol, ecolegol, materion gwledig a dogfennau cyfredol  ar gyfer y BBC, S4C, Animal Planet a’r Discovery Channel. 

Ymysg y gweithgareddau a oedd ar gael i ymwelwyr y GwyddonLe eleni, roedd cyfle i ddysgu sgiliau Minecraft gyda’r Big Learning Company, gwylio triciau gyda hylif nitrogen, cystadlu mewn amrywiol gystadlaethau, cyffwrdd ag anifeiliaid yn y pwll morol, dysgu am synhwyrau’r corff, gweld argraffydd 3D wrth ei waith, a llawer mwy!

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: ‘‘Roeddem yn hynod falch o fod ynghlwm â’r GwyddonLe unwaith eto eleni ac yn ddiolchgar i Elin Rhys am arwain yr agoriad swyddogol.

“Mae’n amser cyffrous iawn i Brifysgol Abertawe wrth i ni agosáu at agoriad campws gwyddoniaeth ac arloesi Campws y Bae ym mis Medi. Mae Prifysgol Abertawe yn hyrwyddo allgymorth i bobl ifanc er mwyn eu hysbrydoli ym maes gwyddoniaeth. Mae’r GwyddonLe yn gyfle gwych i ysbrydoli’r ymwelwyr i ymddiddori yn y gwyddorau a pharau â’u hastudiaethau yn y Brifysgol maes o law."

Mae’n bosib gweld mwy am holl weithgareddau’r GwyddonLe drwy glicio yma.