Tafwyl 2015

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Orffennaf, bu Academi Hywel Teifi yn cynnal sesiwn 'Cerddi Newydd' ym Mhabell Lenyddol Llenyddiaeth Cymru yng Ngŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd.

Bu Dr Cynfael Lake yn trafod ei gyfrol arloesol newydd am Hywel Dafi (Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys) a oedd yn un o feirdd pwysicaf y 15fed ganrif. Er ei bwysigrwydd, nid yw ei waith erioed wedi cael ei gasglu a’i olygu tan nawr. Yn ystod y sesiwn hefyd roedd cyfle ecsliwsif i glywed cerddi newydd sbon yr Athro a’r Prifardd Christine James, enillydd categori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2014, a’r Athro a’r Prifardd Tudur Hallam.

Tafwyl yw’r ŵyl flynyddol a sefydlwyd gan Fenter Caerdydd i ddathlu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Brifddinas. Gyda digwyddiadau llenyddol, hanesyddol, gigs, comedi, ffilm, chwaraeon, dramâu, digwyddiadau i blant meithrin, a gweithgareddau i ddysgwyr, roedd yna rywbeth at ddant pawb a ddaeth i fwynhau yn yr heulwen.