Serennu yn y West End

Un o fyfyrwyr yr Academi yn canu yn sioe Les Mis

Les Mis

(Llun - Hawlfraint Matt Crockett)  

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi bod yn canu ar lwyfan y West End.  Roedd Matthew Tucker ymysg y criw o Theatr Genedlaethol Cymru gafodd wahoddiad i ymuno â chast Les Miserables i ddathlu penblwydd y sioe yn 30 oed.  Daeth y gwahoddiad ar ôl i gyfarwyddwr y sioe, Cameron Mackintosh, weld cast y Theatr Genedlaethol yn ymarfer dros yr haf. Canodd y criw ddetholiad o ganeuon Cymraeg  y sioe gan gynnwys yr enwog  “Cân y Bobol”, profiad gwych iddynt cyn eu cynhyrchiad Cymraeg yng Nghanolfan y Mileniwm rhwng 29 a 31 Hydref.

Canlyniad cydweithio rhwng yr Urdd ac Ysgol Glanaethwy yw’r cynhyrchiad Cymraeg gyda chefnogaeth Canolfan Mileniwm Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Dewiswyd  y cast talentog ar ôl chwilio bob cwr o Gymru a bu Matthew Tucker yn ddigon ffodus i fod yn eu mysg.  

Mae Matthew yn gyn-ddisgybl  o Ysgol y Strade, Llanelli a bellach yn ei flwyddyn gyntaf yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.  Er iddo fod yn weddol  newydd i’r llwyfan, mae Matthew wedi bod yn rhan o gynhyrchiad diweddar arall o Les Miserables gyda The Mark Jermin Stage School lle’r oedd yn chwarae rôl Jean Valjean. Ei rôl yn y sioe Gymraeg fodd bynnag yw Feuilly, ac fe gafodd gyfle i siarad â’r Cymro Luke McCall sy’n chwarae’r rhan honno yng nghynhyrchiad y West End.

“Roedd canu ar lwyfan y West End yn brofiad bythgofiadwy, ac un bydd yn aros gyda fi am byth” meddai Matthew a achubodd ar y cyfle i ofyn am gyngor gan Luke McCall. “ ’Wedodd e wrtha i am feddwl am y geiriau wrth i fi ganu, er mwyn trosglwyddo’u neges i’r gynulleidfa.”

Er nad yw Matthew wedi penderfynu pa drywydd i’w ddilyn yn y dyfodol, meddai  “Pe bai’r cyfle yn dod i berfformio fel gyrfa, byddai hynny yn wych!”