Gwobr i fyfyriwr Hanes cyfrwng Cymraeg

Richard Davies yn cipio gwobr i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg

Yn ystod ei seremoni raddio, enillodd myfyriwr a fu’n astudio Hanes drwy gyfrwng y Gymraeg dwy wobr sef Gwobr Myfyriwr Cyfrwng Cymraeg Gorau Celf a Dyniaethau a gwobr am y perfformiad gorau yn Hanes Cymru. 

Yn ogystal â chyrraedd safon uchel o ran ei waith academaidd, a derbyn gradd dosbarth cyntaf , mae Richard Davies, sy'n dod Gastell-nedd, wedi bod yn gwirfoddoli i gynorthwyo Llyfrgell Glowyr De Cymru gyda'u casgliad o gyfweliadau hanes llafar ac mae wedi cynorthwyo prosiectau eraill, fel y prosiect i greu hanes llafar Clwb Rygbi Llanymddyfri.

Dyfarnwyd Gwobr Myfyriwr cyfrwng Cymraeg gorau Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau i Richard yn sgil ei waith gyda Llyfrgell Glowyr De Cymru ac Academi Hywel Teifi, yn ogystal am iddo gyrraedd safon mor uchel yn ei waith academaidd.  

Wrth roi’r wobr Hanes Cymru i Richard, dywedodd Dr Gethin Matthews, darlithydd cenedlaethol hanesyddiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fu’n dysgu Richard ym Mhrifysgol Abertawe :  

“Byth ers iddo gyrraedd Prifysgol Abertawe mae Richard wedi gweithio'n galed, a mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n ddisgwyliedig gan fyfyriwr. Roedd ei draethawd hir, ar hanes diddorol streic ym mhwll glo Tarenni cyn y Rhyfel Mawr,  yn ardderchog.  Roedd yn benderfyniad hawdd i ddyfarnu'r wobr am y perfformiad gorau yn Hanes Cymru i Richard.”

Dywedodd Richard iddo ddewis i astudio Hanes yn Abertawe oherwydd bod yr adran yn cynnig modiwlau difyr am hanes Cymru trwy gyfrwng  y Gymraeg.

“Yn ogystal ag astudio Hanes fel pwnc, roeddwn i’n rhan o’r Gymdeithas Hanes, a’r Gymdeithas Gymraeg hefyd. Yn amlwg, y peth gorau am y cymdeithasau oedd y cyfle i wneud ffrindiau newydd yn y brifysgol sydd yn dod o gefndiroedd gwahanol. Hefyd, wrth fynd ar deithiau i Ewrop ac ati gyda’r cymdeithasau, roeddwn i’n lwcus i weld rhannau eraill o’r byd. Yn ystod fy nghwrs, mynychais Lyfrgell y Glowyr De Cymru am gyfnod o brofiad gwaith lle roeddwn i’n gweithio mewn llyfrgell ac amgylchedd addysg uwch. Rwyf yn parhau i wneud y profiad gwaith am ddwy awr yr wythnos ac, yn sicr, mae fy ngradd a’r profiad hwn wedi fy mharatoi ar gyfer gwaith yn y sector cyhoeddus a dyna pam rwyf yn bwriadu gwneud ymarfer dysgu neu gwrs MA Hanes yn y brifysgol y flwyddyn nesaf.”