Cyn-fyfyriwr yn cael cyfle yn y Wladfa

Cefnogi'r Gymraeg ym Mhatagonia

Jessica Andrews

‌A ninnau’n dathlu sefydlu’r Wladfa ganrif a hanner yn ôl, mae un o gyn-fyfyrwyr Adran y Gymraeg wedi achub ar y cyfle i weithio fel Swyddog Datblygu Iaith ym Mhatagonia’r flwyddyn nesaf.  Astudiodd Jessica Andrews Gymraeg Ail Iaith ac mae hi’n gwbl argyhoeddedig bod ei chyfnod ym Mhrifysgol Abertawe wedi rhoi’r gallu a’r hyder iddi gyflawni swydd fel hon.

“Dechreuais fy ngradd yn syth o’r ysgol heb lawer o hyder i gyfathrebu yn rhugl yn yr iaith Gymraeg. Heb y cyfleoedd a’r arweiniad ges i yn Academi Hywel Teifi, ni fyddwn wedi gallu symud ymlaen at wneud cwrs hyfforddiant dysgu ac yn y pen draw, ymgeisio a llwyddo i gael y swydd ym Mhatagonia. Felly, astudio’r cwrs Cymraeg Ail Iaith ym Mhrifysgol Abertawe oedd y dechrau yn unig!”

Un o’r prif bethau oedd yn apelio at Jess oedd y cyfle i weithio mewn cymuned Gymreig ac agweddau amrywiol y swydd. Yn ogystal â dysgu Cymraeg, bydd Jess hefyd yn gweithio ar yr orsaf radio a’r papur newydd lleol, ynghyd â threfnu digwyddiadau gwahanol.  Mae hi’n sicr o weld eisiau ei theulu a’i ffrindiau am y cyfnod o ddeg mis ond teimlai bod y cyfle hwn yn rhy dda i’w golli.

“Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda phlant ac oedolion sy’n ymfalchïo yn yr iaith, eu diwylliant a’u hunaniaeth. Dwi hefyd yn edrych ymlaen at gwrdd â llawer o bobl newydd, hybu a hwyluso’r iaith Gymraeg a chael stamp newydd ar fy mhasbort!”

Mae Prifysgol Abertawe yn trefnu ei dathliad ei hun yn Theatr Taliesin i goffáu sefydlu’r Wladfa. Bydd y noson yn cynnwys perfformiad gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr, Yr Athro a’r Prifardd Christine James yn darllen cerddi newydd wedi eu hysbrydoli gan ei hymweliad diweddar â Phatagonia, a dangosiad o ffilm Roger Williams a Lee Haven Jones Galesa am y gymuned Gymraeg gyfoes ym Mhatagonia. I gloi’r noson, bydd panel o westeion arbennig yn trafod arwyddocâd y Wladfa i ddiwylliant Cymru ac yn arwain y noson bydd Jon Gower, darlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Abertawe ac awdur y gyfrol Gwalia Patagonia. Cynhelir y noson ar nos Lun, Rhagfyr 7fed am 6.30 ac mae tocynnau am ddim.