Cwrs Adolygu Iaith Gyntaf (Uwch Gyfrannol)

Cwrs adolygu (CY3) i ddisgyblion Bl 12 – Cymraeg iaith gyntaf

Cynhelir cwrs adolygu i ddisgyblion Cymraeg iaith gyntaf (blwyddyn 12) gan Academi Hywel Teifi ar 1 Mai ar gampws Prifysgol Abertawe. Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim ac yn agored i ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf.

Ymhlith siaradwyr y dydd bydd y Prifardd Myrddin ap Dafydd yn trafod ei gerddi ei hun; bydd y cyn athro, awdur, darlithydd, ac ymgyrchydd dros yr iaith, Emyr Llewelyn, yn trafod cerddi Waldo a bydd un o ddarlithwyr Academi Hywel Teifi, Robert Rhys, yn archwilio'r agweddau tebyg a chyferbyniol yng ngwaith y beirdd a astudir ar y cwrs Uwch Gyfrannol.

Bydd y cwrs adolygu yn gyfle gwych i unigolion adolygu’r cerddi cyn arholiad yr haf yn ogystal â chael cyfle i drin a thrafod gyda siaradwyr mor huawdl ac ysbrydoledig.

Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, “Rydym yn ffodus tu hwnt o allu tynnu ar brofiad helaeth siaradwyr fel Emyr Llewelyn a Myrddin ap Dafydd ynghyd â staff Academi Hywel Teifi sy’n cynnwys rhai o brif awduron ac ysgolheigion y Gymraeg.”

Meddai Dr Rhian Jones, arweinydd y cwrs: “Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu’r disgyblion i Abertawe ond mae llefydd yn brin ac felly y cyntaf i’r felin yw hi!”

 

MANYLION

Dyddiad: 1 Mai 2015

Amser: 10.00-14.30

Lleoliad: Campws Prifysgol Abertawe

Mae croeso i ysgolion gofrestru eich disgyblion ar y cwrs, cysylltwch â Dr Rhian Jones drwy ffonio 01792 606942 neu drwy e-bostio rhian.e.jones@abertawe.ac.uk