Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol

Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol

Yr oedd Dr A Cynfael Lake o Academi Hywel Teifi  yn un o’r siaradwyr gwadd a gymerodd ran yn y gynhadledd ‘Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol’ dros y penwythnos. Cynhaliwyd y gynhadledd undydd yn Aberhonddu ar 16 Mai 2015. Y mae Dr Lake wedi bod yn paratoi golygiad o ganu Hywel Dafi, un o feirdd pwysicaf y bymthegfed ganrif, a bardd a oedd yn byw ar un adeg yn Aberhonddu.  Testun ei ddarlith oedd ‘Hywel Dafi, bardd Brycheiniog’. Bydd y golygiad yn ymddangos yn ystod yr wythnosau nesaf mewn dwy gyfrol swmpus a gyhoeddir fel rhan o gyfres ‘Beirdd yr Uchelwyr’ y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Derbyniodd Dr Lake Gymrodoriaeth Canol Gyrfa yr Academi Brydeinig er mwyn paratoi’r golygiad hwn. Ymddangosodd ysgrif yn Saesneg ar Hywel Dafi rai wythnosau yn ôl yn y cylchgrawn Brycheiniog.

Cafodd Hywel Dafi gryn sylw yn y gynhadledd. Cynhaliwyd y ddarlith gyntaf yn yr eglwys gadeiriol. Yr oedd crog enwog yno ar un adeg, ac er bod sawl bardd yn cyfeirio ati, yn un o gywyddau Hywel Dafi y ceir y disgrifiad mwyaf manwl. Yn ystod y dydd cyfeiriodd sawl siaradwr at ganu’r bardd ac at y cartrefi ym Mrycheiniog y mae’r bardd yn cyfeirio atynt.

Trefnwyd y gynhadledd gan y Ganolfan Uwchefrydiau, ar y cyd â Chymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa, a noddwyd y digwyddiad gan Academi Hywel Teifi.