Bardd yn derbyn nawdd i astudio yn yr Academi

Aneirin Karadog yn dilyn gradd doethur


Mae’r bardd a'r cyflwynydd Anerin Karadog wedi derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn ei galluogi i ddilyn gradd doethur yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

Bydd Aneirin yn dilyn doethuriaeth yn y Gymraeg yn yr Academi gan edrych ar berthynas y bardd â’i gynulleidfa ac a yw’r berthynas hon yn dylanwadu ar lais y bardd er gwell neu er gwaeth?

Beirdd Cymraeg yng Nghymru fydd canolbwynt ei astudiaeth ond bydd hefyd yn edrych ar fyd barddoniaeth Eingl-Americanaidd a’r gwledydd Celtaidd yn ogystal â thrafod rôl merched yn y byd barddonol yng Nghymru.

Meddai'r Athro Tudur Hallam o Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi :

"Rwy'n disgwyl ymlaen yn fawr i weithio gydag Aneirin. Ynghyd â'r ddau Brifardd arall, yr Athro Alan Llwyd a'r Athrol Christine James, mae yma ddigon o brifeirdd  yn yr adran i Aneirin droi atynt am sgyrsiau a thrafodaethau difyr. 

"Mae ei destun mor hen ag Aristoteles a'i Farddoneg ef ac mor gyfoes â'r stomp a'r talwrn a'r Gadair a'r amrywiol ffyrdd o farddoni heddiw yng Nghymru."

Ar Dachwedd 18 2015 , bydd Aneirin yn cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig yng Nghapel Soar, Pontardawe am 7pm. Enw'r noson yw 'Y TRI meuryn (neu Strictly Come Barddoni'), dan ofal y Prifardd Tudur Hallam. Bydd yno dri thîm talwrn a thri beirniad yn pwyso a mesur eu gwaith. Croeso i bawb.