Athro yr Academi yn fardd preswyl BBC Radio Cymru

Athro o'r Academi yw bardd preswyl BBC Radio Cymru

Christine James, sy’n Athro yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, fydd Bardd y Mis ar Radio Cymru trwy gydol mis Ionawr. Fel rhan o’r trefniant hwn bydd Christine yn cymryd rhan mewn sgyrsiau ar nifer o raglenni’r orsaf, ac yn cyfansoddi cerddi newydd fydd yn ymateb i sgwrs, cân, eitem neu raglen gyfan a glywir ar Radio Cymru yn ystod y mis.

‘Roeddwn yn falch iawn o gael y gwahoddiad i fod yn Fardd y Mis’, meddai Christine, yr ail aelod o staff Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe i gael y fraint. ‘Bydd yn dipyn o her, ond rwy’n edrych ymlaen at y dasg. Profiad newydd i mi oedd darlledu cerdd “yn fyw” ar yr awyr ar 2 Ionawr, cerdd newydd sbon a luniais y diwrnod cynt! Fel arfer byddaf yn hoffi gadael cerdd am ychydig ar ôl ei llunio, a dod yn ôl ati wedyn cyn ei dangos i neb. Ond does dim cyfle i ddim byd felly gyda’r prosiect hwn!’