Cyrsiau Israddedig sydd ar gael yn y Gymraeg

Darpariaeth Gymraeg yn ôl Maes Pwnc

Mae gan Brifysgol Abertawe ddarpariaeth eang a chyffrous ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio cwrs gradd gyflawn neu ran ohoni trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau os ydych chi’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyrsiau o fewn y meysydd pwnc isod.

 • Almaeneg
 • Bioleg y Môr
 • Bydwreigiaeth
 • Cyfrifiadureg
 • Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Cymraeg
 • Daearyddiaeth
 • Ffiseg
 • Ffrangeg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Gwyddor Chwaraeon
 • Gwyddorau Biolegol
 • Gyfraith
 • Hanes
 • Ieithoedd Modern
 • Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd
 • Mathemateg
 • Meddygaeth
 • Nyrsio
 • Peirianneg 
 • Sbaeneg – Astudiaethau Sbaenaidd
 • Sŵoleg
 • Y Gyfraith