Prif Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am yr Ysgoloriaethau

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Prif Ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer y cyrsiau gradd isod lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg.

I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mhrifysgol Abertawe, mae gofyn i chi wneud cais i’r Coleg Cymraeg erbyn 15 Ionawr 2016. Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Gweler rhestr isod o gyrsiau sy'n gymwys am y Brif Ysgoloriaeth.

Côd UCAS

Gradd

QR52

Almaeneg a Chymraeg

RR24

Almaeneg a Sbaeneg

PR34

Astudiaethau'r Cyfryngau a Sbaeneg

PQ31

Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffrangeg

Q629

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Q561

Cymraeg (Iaith Gyntaf)

Q560

Cymraeg (Ail Iaith)

QP5H

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Q5R2

Cymraeg gydag Almaeneg

Q5R1

Cymraeg gyda Ffrangeg

Q5R4

Cymraeg gyda Sbaeneg

FQ85

Daearyddiaeth a Chymraeg (Iaith Gyntaf)

LQ75

Daearyddiaeth a Chymraeg (Ail Iaith)

LR72

Daearyddiaeth ac Almaeneg

LR74

Daearyddiaeth a Sbaeneg

R101

Ffrangeg

QR51

Ffrangeg a Chymraeg

LR71

Ffrangeg a Daearyddiaeth

RR12

Ffrangeg ac Almaeneg

RR14

Ffrangeg a Sbaeneg

RV11

Ffrangeg a Hanes

C117

Gwyddorau Biolegol a Daearyddiaeth

RV41

Hanes a Sbaeneg

GQ1N

Mathemateg a Chymraeg (Iaith Gyntaf)

GQ15

Mathemateg a Chymraeg (Ail Iaith)

GR11

Mathemateg a Ffrangeg

GR14

Mathemateg a Sbaeneg

GR12

Mathemateg ac Almaeneg

R410

Sbaeneg

QR54

Sbaeneg a Chymraeg

MR11

Y Gyfraith a Ffrangeg

MR14

Y Gyfraith a Sbaeneg

MQ15

Y Gyfraith a Chymraeg

 

Gwna Prifysgol Abertawe bob ymdrech i geisio sicrhau bod y deunydd a gyhoeddir ar brif weinyddwr Prifysgol Abertawe (http://www.abertawe.ac.uk/) yn gyfredol ac yn gywir.  Er hynny, nid yw'n derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol am gamgymeriadau na bylchau, ac mae’n cadw’r hawl i wneud newidiadau (gan gynnwys ffioedd, rheoliadau a gwasanaethau, cynnwys y cyrsiau a’r ddarpariaeth), heb rybudd.