Cyfleoedd ariannol

Cyfleoedd ariannol ar gyfer astudio'n Gymraeg

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg Academi Hywel Teifi

Dyddiad cau: 12:00yp, 21 Hydref 2016.

Dyma gynllun ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. Mae’r cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr lefelau 1 i 3 ac mae 15 o ysgoloriaethau o £300 yr un ar gael i’r rhai sy’n dewis astudio 40 credyd neu fwy drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Ffurflen Gais Ysgoloriaethau PDG 2016-17  i wneud cais am Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg.

Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg Academi Hywel Teifi

Dyddiad cau: 12:00yp, 21 Hydref 2016

Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig 8 bwrsari o £100 i fyfyrwyr lefelau 1 i 3 sydd yn astudio o leiaf 10 awr trwy seminarau neu diwtorialau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semester. Mae’r bwrsariaethau hyn yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio yn y meysydd isod;

  • Peirianneg
  • Mathemateg
  • Ffiseg
  • Gwaith Cymdeithasol
  • Meddygaeth
  • Bydwreigiaeth
  • Nyrsio
  • Gwyddor Chwaraeon
  • Biowyddorau
  • Astudiaethau Busnes

Ffurflen Gais Bwrsariaethau PDG 16-17  i wneud cais am Fwrsariaeth cyfrwng Cymraeg.