Cinio Mawreddog Cronfa Goffa Hywel Teifi

Noson i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi

null

Ar nos Wener Ionawr 29ain, cynhaliodd Academi Hywel Teifi ginio mawreddog yn Neuadd Fawr Campws y Bae, i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi, gyda’r darlledwr Huw Edwards yn siaradwr gwadd.

Mynychodd dros 120 o bobl y cinio, gan gynnwys ffigyrau blaenllaw o fyd darlledu a’r cyfryngau, y byd addysg uwch a threftadaeth, y byd chwaraeon agwleidyddiaeth  a’r sector fusnes. Cawsant eu diddanu gan y soprano fyd-enwog o Abertawe, Elin Manahan Thomas, Cyfarwyddwr Cerdd y Brifysgol, Dr Ian Rutt, a roddodd y datganiad cyhoeddus cyntaf erioed ar organ newydd y Neuadd Fawr, a pherfformiad gan Bedwarawd Llinynnol Banks o Goleg Cerdd Brenhinol Llundain. Wedi hynny, cafwyd araith ysbrydoledig gan Huw Edwards, y darlledwr llwyddiannus a mab Hywel Teifi, lle bu’n dwyn i gof syniadaeth ei dad am le’r Gymraeg mewn addysg a bywyd cyhoeddus. Cynhaliwyd yn dilyn hynny, arwerthiant llwyddiannus a gododd £9,000 dan arweiniad Glynog Davies.

Meddai Huw Edwards: “Rydym ni fel teulu yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Abertawe am gynnal enw Dad drwy sefydlu Academi Hywel Teifi yn ganolfan o ragoriaeth sy’n hybu ac arloesi mewn addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg, ac yn weithredol dros dwf a ffyniant yr iaith Gymraeg. Roedd yn hyfryd bod cymaint o gyfeillion o bob rhan o Gymru a thu hwnt wedi ymuno gyda ni ar gyfer y noson arbennig iawn hon yn Neuadd Fawr odidog campws newydd y Brifysgol. Roedd yn dda gen i ddathlu a chefnogi gwaith a gweledigaeth y ganolfan flaengar hon.”

Ychwanegodd Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: "Roedd hi'n fraint gallu cynnal y digwyddiad arbennig hwn yn Neuadd Fawr ysblennydd Campws y Bae. Cafwyd noson i'w chofio wrth i ni ddathlu cyfraniad a gwaith yr Athro Hywel Teifi, gyda chyfeillion a chefnogwyr i'r Academi. Rydym wrth ein bodd gyda'r swm rydym wedi ei godi ar gyfer Cronfa Goffa Hywel Teifi a fydd yn sicrhau twf pellach ar waith yr Academi wrth gefnogi prosiectau a darparu cyfleoedd i fyfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Hawliodd y digwyddiad dipyn o sylw yn y wasg hefyd gyda chriw o Heno yn ffilmio ar y noson ei hun ac erthyglau mewn amryw o bapurau newydd a chylchgronau wedi’r noson. Roedd llawer wedi rhoi sylw i’r Cinio Mawreddog yn y cyfryngau cymdeithasol hefyd, yn ystod y digwyddiad ei hun ac yn y dyddiau dilynol.