Barbeciw Croeso i Lasfyfyrwyr

Pob blwyddyn mae Academi Hywel Teifi yn trefnu barbeciw croeso yn ystod wythnos y glas ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg newydd. Mae’n gyfle i gyfarfod â chyd-fyfyrwyr a darlithwyr Cyfrwng Cymraeg y sefydliad. Yn ystod y barbeciw mae cyflwyniadau gan y Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol a Chyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, ynghŷd â Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg, Llywydd y Gymdeithas Gymraeg a Swyddog Materion Cymraeg yr Undeb.