Adnoddau Gyrfaoedd yn Blackboard

Yn ogystal â'n gwefan rydym yn darparu adnoddau Gwybodaeth a Chanllawiau Gyrfaoedd trwy Blackboard:

Cyrsiau gyrfaoedd ar gyfer Colegeu: Mae'r rhain wedi eu lleoli o dan y tab 'FY ASTUDIAETHAU'. Maent yn cynnwys adnoddau a deunyddiau mae Ymgynghorwyr Gyrfaoedd yn eu defnyddio wrth weithio gyda Cholegau ac Adrannau.

Mae'r tab 'FY NYFODOL' yn cynnig mynediad i:

 • Wefan gyrfaoedd
 • Gwefan Gwobr Gyflogadwyedd (SEA) Abertawe 
 • Cwrs Cynllunio Gyrfa Rhyngweithiol (gellir hefyd ei ganfod ymhlith cyrsiau o dan y tab 'FY ASTUDIAETHAU'
 • Mae'r llwyfan e-bortffolio Pebble+ ar gael i bod myfyriwr ac aelod o staff cyfredol

Cwrs Cynllunio Gyrfa Rhyngweithiol: Mae hyn yn bennaf yn ystorfa ar gyfer adnoddau ac offer wedi'u darparu gan drydydd parti lle mae cytundebau tanysgrifiad yn ein hatal rhag arddangos manylion mewngofnodi a chyfrineiriau ar ein gwefan gyhoeddus. Gellir defnyddio'r holl adnoddau yma yn rhad ac am ddim gan staff a myfyrwyr y Brifysgol. Maent yn cynnwys:

 • Fideos cyflogwyr: casgliad defnyddiol o fideos wedi'u darparu gan abintegro.com yn uwcholeuo pynciau sy'n ymwneud â CV's, paratoadau ar gyfer cyfweliad, canolfannau asesu a chwilio am swydd
 • Sgiliau Busnes ad E-Ddysgu: Rhaglen dysgu sgiliau arlein rhyngweithiol o abintegro.com
 • Proffilio ar gyfer llwyddiant: arfau ar gyfer hunan asesu a ddarperir o dan drwydded gan Team Focus Ltd:
 • Asesiad o arddulliau dysgu
 • Dangosydd dynameg math o bersonoliaeth
 • Profion tueddfryd - llafar, rhifiadol a rhesymu haniaethol 
 • Dangosydd wedi'i seilio ar werthoedd
 • Mae'r system yn darparu adborth cyfrinachol drwy e-bost ar unrhyw asesiadau rydych yn eu cyflwyno. Rydym yn argymell yn gryf mewn Cytundebau Lefel Gwasanaeth bod myfyrwyr yn cael eu hannog i'w ddefnyddio er mwyn hysbysu eu meddwl adlewyrchol wrth ystyried Cynllunio Datblygiad Personol ac er mwyn paratoi ar gyfer eistedd profion seicometrig a thueddfryd cyflogwyr.