Adnoddau ar wefan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae ein gwefan yn cynnig gwybodaeth am ein gwasanaethau wyneb yn wyneb ac arlein amrywiol, ac hefyd yn fynedfa at ystod eang o byrth ar gyfer cyngor Gyrfaoedd, canllawiau a hefyd gwybodaeth. Yn fras, mae'r cyngor sy'n cael ei gynnig wedi'i strwythuro i adlewyrchu'r egwyddorion sydd yn tanategu arferion proffesiynol Ymgynghorwyr Gyrfaoedd.

Mae gwybodaeth am wasanaethau yn cynnwys

 • Apwyntiadau unigol gydag Ymgynghorwyr Gyrfaoedd gydag archebu arlein
 • Digwyddiadau: Y Ffair Gyrfaoedd, cyflwyniadau a gweithdai cyflogwyr, a mod o archebuarlein ar gyfer yr rhain
 • E-gyfarwyddyd
 • Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe - ar gael i bob myfyriwr cyfredol
 • Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr gan gynnwys hysbysebu swyddi gwag a darpariaeth ar gyfer cyfleusterau cyfweliad
 • Rhaglen profiad gwaith GO Wales
 • Cymorth a chyngor i staff academaidd sydd ynghlwm â chyflwno cyflogadwyedd drwy'r cwricwlwm
 • Adnoddau gwybodaeth ar y rhyngrwyd

Mae adnoddau rheoli gyrfa/archwilio yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Datblygu cyflogadwyedd, hunan-ymwybyddiaeth ac ymwybyddiaeth fasnachol
 • Archwilio mathau o swyddi
 • Dolenni i feddalwedd canllawiau cyfrifiadur er mwyn i ddefnyddwyr allu uno eu sgiliau a phrofiadau gydag opsiynau gyrfa posibl efallai hoffent archwilio yn ddyfnach
 • Deall y farchnad swyddi a sectorau cyflogaeth wahanol
 • Canfod swyddi ar ôl graddio, swyddi rhan amser, canfod swyddi tramor, cyfleoedd profiad gwaith , gwirfoddoli a hefyd opsiynau i gael blwyddyn allan
 • Sgiliau chwilio am swydd - deall y broses recriwtio gan gynnwys ysgrifennu CV's, gwneud ceisiadau, rhwydweithio, paratoi ar gyfer cyfweliadau, canolfannau asesu a phrofion seicometrig
 • Entrepreneuriaeth
 • Astudiaethau ôl-raddedig a chyllid
 • Materion amrywiaeth
 • Adran benodol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Fideos

Mae gennym gasgliad sylweddol o fideos a allwch gyrraedd o'n gwefan. Mae'r rhain yn cynnwys fideos wedi'u cynnal ar Planet eStream, llwyfan mewnol fideos prifysgol. Cliciwch y tab sianeli lle fydd sianel 'Gyrfaoedd'. Gallwch hefyd chwilio am fideos perthnasol drwy chwilio am 'gyflogadwyedd'.

Rydym hefyd yn tanysgrifio i gasgliad gwych o fideos o abintegro.com sydd ar gael drwy'r cwrs Cynllunio Gyrfa Rhyngweithiol yn Blackboard.