Gwybodaeth am wasanaethau ac adnoddau gyrfaoedd

Cylchlythyr Cynhadledd SALT

Lawrlwythwch ein cylchlythyr wedi'i gynhyrchu gan Jennie James ar gyfer y gynhadledd SALT a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2014: Cynhadledd SALT 2014 - Cylchlythyr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd (ymddiheuriadau mai ond yn Saesneg mae'r ddogfen hon ar gael)

Mae'r adran hon o'n gwefan yn cynnig adnoddau ar gyfer yr holl staff academaidd sydd ynghlwm â Chyflogadwyedd, gan gynnwys Tiwtoriaid Personol. 

Gweler hefyd ein tudalennau cyfeirio at amlinelliad o'n hadnoddau:

Mae'r gwasanaethau rydyn ni'n cynnig i fyfyrwyr cyfredol a chyn-fyfyrwyr yn cynnwys:

Gweler hefyd ein tudalen ar beth allwn ni wneud i chi

Mae copïau o'r daflen sy'n uwcholeuo'n gweithgareddau a phrif gysylltiadau ar gael o Ddesg Gymorth Gyrfaoedd yn y neuadd ganolog ar trydydd lawr y Llyfrgell a gallwch lawrlwytho PDF o hwn yma: Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Mae'r Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cytuno cytundeb lefel gwasanaeth flynyddol gyda phob Coleg er mwyn nodi meysydd gwaith allweddol a'r mathau o gefnogaeth y byddwn yn darparu. Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho ein Datganiad Gwasanaeth.

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Addysgu a'r Llawlyfr i Diwtoriaid Personol yn cynnwys gwybodaeth allweddol sy'n ymwneud â Cyflogadwyedd yn y cwricwlwm.