Cyfle i dynnu sylw 14,000 o fyfyrwyr dawnus at eich sefydliad!

Careers Fair 2017 600px width banner Welsh

Bydd Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe'n cynnal ei
Ffair Yrfaoedd Flynyddol 2017
ar
Ddydd Iau 12 Hydref a dydd Gwener 13 Hydref

Diwrnod 1 - CAMPWS Y BAE
Dydd Iau 12 Hydref 10:30-15:00

Cartref i 5,000 o fyfyrwyr, gyda ffocws penodol ar fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n astudio: Peirianneg; Gwyddor Chwaraeon; a phob agwedd ar Fusnes, Rheolaeth ac Economeg, gan gynnwys Marchnata, Cyfrifeg, Gweithrediadau Adnoddau Dynol a Dadansoddeg Cyflenwi.

Digwyddiad un campws £350.00 +TAW

Diwrnod 2 - CAMPWS PARC SINGLETON
Dydd Gwener 13 Hydref 10:00-14:00

Cartref i dros 9,000 o fyfyrwyr. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n astudio: Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Biowyddoniaeth; Saesneg; Hanes; Daearyddiaeth; Gwleidyddiaeth; y Gyfraith; Ieithoedd; Meddygaeth; Biocemeg; Geneteg ac amrywiaeth eang o Wyddorau Dynol ac Iechyd.

Digwyddiad un campws £350.00 +TAW

Beth am ddod i'r ddau ddiwrnod?
Digwyddiad dau gampws £550.00 +TAW

Cliciwch yma i gadw lle heddiw!

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Linda Palmer ar 01792 513133 neu

e-bostiwch employabilityfair2017@abertawe.ac.uk