Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Cyfle i dynnu sylw 14,000 o fyfyrwyr dawnus at eich sefydliad!

Careers Fair 2017 600px width banner Welsh

Bydd Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe'n cynnal ei
Ffair Yrfaoedd Flynyddol 2017
ar
Ddydd Iau 12 Hydref a dydd Gwener 13 Hydref

Diwrnod 1 - CAMPWS Y BAE
Dydd Iau 12 Hydref 10:30-15:00

Cartref i 5,000 o fyfyrwyr, gyda ffocws penodol ar fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n astudio: Peirianneg; Gwyddor Chwaraeon; a phob agwedd ar Fusnes, Rheolaeth ac Economeg, gan gynnwys Marchnata, Cyfrifeg, Gweithrediadau Adnoddau Dynol a Dadansoddeg Cyflenwi.

Digwyddiad un campws £350.00 +TAW

Diwrnod 2 - CAMPWS PARC SINGLETON
Dydd Gwener 13 Hydref 10:00-14:00

Cartref i dros 9,000 o fyfyrwyr. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n astudio: Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Biowyddoniaeth; Saesneg; Hanes; Daearyddiaeth; Gwleidyddiaeth; y Gyfraith; Ieithoedd; Meddygaeth; Biocemeg; Geneteg ac amrywiaeth eang o Wyddorau Dynol ac Iechyd.

Digwyddiad un campws £350.00 +TAW

Beth am ddod i'r ddau ddiwrnod?
Digwyddiad dau gampws £550.00 +TAW

Cliciwch yma i gadw lle heddiw!

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Linda Palmer ar 01792 513133 neu

e-bostiwch employabilityfair2017@abertawe.ac.uk

Cyflogwyr a darparwyr lleoliadau!

Welsh EZ promotional graphic - medium quality

Mae Parth Cyflogaeth Prifysgol Abertawe'n cysylltu ein myfyrwyr talentog â busnesau sydd am recriwtio graddedigion, swyddi rhan-amser a chyfleoedd profiad gwaith.

Ymunwch â Pharth Cyflogaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe nawr, am ddim:

  • I gael defnydd anghyfyngedig o'n Hysbysfwrdd Swyddi Academi Cyflogadwyedd Abertawe ac i ddenu ein myfyrwyr a'n graddedigion i'ch cyfleoedd chi
  • I dderbyn bwrsariaethau ar gyfer y lleoliadau gwaith rydych yn eu cynnig
  • Ac i dderbyn buddion ychwanegol megis gwahoddiadau am ddim i ddigwyddiadau rhwydweithio a Datblygu Proffesiynol Parhaus Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Rhagor o wybodaeth: Y Parth Cyflogaeth

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Hilary Lappin-Scott - quote - Welsh - mediumQuality Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe’n darparu rhwydwaith ar gyfer cysylltu myfyrwyr â chyflogwyr - yn amrywio o sgyrsiau a gweithdai cyflogwyr i ddigwyddiadau rhwydweithio dan arweiniad y myfyrwyr. Mae'r Academi'n cefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar bob cam o'u taith tuag at yrfa raddedig - o gydlynu cyngor proffesiynol ar yrfaoedd, rheoli ystod o gynlluniau lleoliadau gwaith a sicrhau cefnogaeth un i un ac ar-lein i ddarparu arweiniad ar gyfer gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gyrfa a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe, wedi'i lliwio gan aelodaeth cyflogwr o'i bwrdd strategol, yn cefnogi cyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr, ac yn datblygu ac yn hyrwyddo cyfleoedd i raddedigion. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o leoliadau gwaith ystyrlon - o leoliadau blasu byr, di-dâl, i leoliadau hirach â thâl lle y gall trefnwyr y lleoliad gwaith dderbyn ariannu llawn neu ariannu cyfatebol.Dysgwch ragor drwy ein Map Taith rhyngweithiol:

Cliciwch ar y ddelwedd isod i agor y Map Taith Yrfaoedd rhyngweithiol

Gyfra Map taith

Cyflwyniad i Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Cliciwch yma i wylio mwy o fideos.

Facebook

Twitter

Cysylltu â thîm Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Call to action button - Cysylltwch â ni