Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) yn darparu rhwydwaith i gysylltu myfyrwyr â chyflogwyr - yn amrywio o weithdai a sgyrsiau gan gyflogwyr i ddigwyddiadau rhwydweithio dan arweiniad myfyrwyr. Mae'r Academi'n cefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar bob cam o'u taith tuag at yrfa raddedig - o gydlynu cyngor proffesiynol ar yrfaoedd, rheoli ystod o gynlluniau lleoliadau gwaith a sicrhau cefnogaeth un i un ac ar-lein i ddarparu arweiniad ar gyfer gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gyrfa a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Mae SEA, wedi'i lliwio gan aelodaeth cyflogwr o'i bwrdd strategol, yn cefnogi cyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr, ac yn datblygu ac yn hyrwyddo cyfleoedd i raddedigion. Maent yn cynnwys ystod o leoliadau gwaith ystyrlon, o Flas ar Waith a lleoliadau gwaith pedair wythnos ag ariannu cyfatebol (y gellir eu cyflawni unrhyw bryd) i interniaethau graddedig tri mis (eto, mae ariannu cyfatebol ar gael ar gyfer nifer o'r interniaethau hyn).Dysgwch ragor drwy ein Map Taith rhyngweithiol:

Cliciwch ar y ddelwedd isod i agor y Map Taith Yrfaoedd rhyngweithiol

Gyfra Map taith