Swansea University - Gwybodaeth ymarferol

Gwybodaeth ymarferol: Damcaniaethu Cymru

Gwybodaeth am lety, cyfarwyddiadau a threfniadau ymarferol eraill ar gyfer y gynhadledd yn Neuadd Gregynog, Y Drenewydd, Powys.

Llety

Cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan Gynadleddau Prifysgol Cymru Gregynog, Canolbarth Cymru.

Darperir ystafelloedd sengl, a cheir cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell, gyda basn ymolchi, tywelion a thaclau ymolchi. Rhennir yr ystafelloedd ymolchi a’r toiledau.

Mae ffi’r gynhadledd yn cynnwys llety a phrydau llawn o brynhawn ddydd Llun 12fed i amser cinio ddydd Mercher 14eg o Orffennaf (darperir cinio i gloi’r gynhadledd y diwrnod hwnnw).

Gan na fydd cinio ar gael fel rhan o’r gynhadledd ar y dydd Llun, awgrymir bod y rhai sydd yn mynychu dod ^a brechdanau neu bwyta ymlaen llaw. Gofynnir bod y rhai sydd  ag anghenion penodol o ran bwyd (neu anghenion arbennig eraill) yn datgan hynny yn y ffurflen gofrestru.


Cyfarwyddiadau

Mae Gregynog 6 milltir i’r gogledd o’r Drenewydd,  ym Mhowys.

Ceir cyswllt rheilffordd ar y lein Birmingham – Aberystwyth.

Awgrymir bod y rhai sydd yn mynychu’r gynhadledd yn rhannu tacsis i’r Ganolfan Gynadleddau (Station Cars 01686 621818; Lyn’s Taxi’s 07816 412112).

Am fapiau a mwy o wybodaeth am y Ganolfan Gynadleddau, ewch i http://www.wales.ac.uk/cy/UniversityConferenceCentre/Directions.aspx

Valid XHTML 1.0 Transitional