Swansea University - Cynhadleddau

Cynadleddau

Mae CREW yn cynnal rhaglen barhaus o gynadleddau. Er 1999, trefnwyd y digwyddiadau canlynol gennym ni.


2010

12-14 Gorfennaf: Damcaniaethu Cymru: Rhyw, Diwylliant a Gwleidyddiaeth
CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru); C-SCAP (Canolfan Astudio Diwylliant a Gwleidyddiaeth); GENCAS (Canolfan Ymchwil Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas); mewn cydweithrediad â Chanolfan Richard Burton, i gyd ym Mhrifysgol Abertawe.2009

31 Hydref, Lynette Roberts (Yr Athro Patrick McGuinness, Prifysgol Rhydychen, gyda CREW and a chanolfan Dylan Thomas).  Adroddiad.

DRHA 2 009: Dynamic Networks of Knowledge and Practice: Contexts, Crises, Futures (gyda Queen's University Belfast, Digital Humanities Observatory, Royal Irish Academy, Dublin a Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
7-9 Medi 2009, Queen's University, Belfast

Cynhadledd Canmlwyddiant Margiad Evans Centenary Conference
15 Mai 2009, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Spaces of Comparison: Welsh Writing in Comparative Contexts (Annual AWWE conference) 27-29 March, Gregynog Hall, Newtown

2008

Raymond Williams: Culture and Society @ 50
7 November at the Dylan Thomas Centre, Swansea (with support from the Raymond Williams Society)

2007
Canu Caeth: Affro Americaniaid a’r Gwledydd Celtaidd  28-30 Mawrth Prifysgol Abertawe a Chanolfan Dylan Thomas.   (Cafwyd cefnogaeth sylweddol gan The Collegium for African American Research ac Ysgol y Celfyddydau, Prifysgol Abertawe).

2006
Archwiliad o Ymchwil Astudiaethau Cymreig Gorffennaf 14, Prifysgol Abertawe (ariannwyd gan yr Academi Brydeinig)

2003
Border Writing Cynhadledd Flynyddol ar Lenyddiaeth Saesneg o Gymru, Gregynog. Mawrth 21 – 23.   

2002
Cynhadledd BWLET ar Gyfieithu Llenyddiaeth i’r Saesneg Medi 7. Prifysgol Abertawe (Ariannwyd gan yr AHRB)

1999-2000
Nations and Relations Cynadleddau fideo a ariannwyd gan Brifysgol Cymru, gyda chyfraniadau o Loegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru. Prifysgol Abertawe.

1999
Y Stori Fer Cynhadledd Flynyddol ar Lenyddiaeth Saesneg o Gymru, Gregynog. Mawrth 19 – 21.

Conferences 

Valid XHTML 1.0 Transitional