Enrolment and Welcome Week 2018

A very warm welcome to new undergraduate and postgraduate students in Cymraeg/Welsh, Education, English Language and TESOL, English Literature and Creative Writing, History, Classics, Ancient History and Egyptology, Modern Languages, Media, Communication and PR and Political and Cultural Studies. 

As well as the official activities you need to complete with Swansea University, there will also be induction activities organised by your Department. These are very important as they provide an opportunity to find out the details of what will be expected of you during your studies and the resources you will have access to. You will also meet other new students and the people in your department who will support you during your time with the College. New students are required to attend Departmental induction events.

Taking your first steps as a Swansea University student. Find out about Swansea University Arrivals, Welcome and Enrolment here.

Students needing assistance with Module Selection should contact the relevant subject Programme Director from the list below, or email COAHAcademicOffice@swansea.ac.uk.

Undergraduate Programme Directors 2018/19

Cymraeg

Rhian Jones

English Language and Applied Linguistics

Vivienne Rogers

English Literature and Creative Writing

Richard Robinson

History

Matthew Stevens

Classics, Ancient History and Egyptology

Ian Repath

Media and Communication

English Medium: Sian Rees

Welsh Medium: Non Vaughan Williams

Modern Languages

Rocio Perez-Tattam

Political and Cultural studies

 

American Studies: Themis Chronopolous

Politics and International Relations: Luca Trenta

War and Society: Gerard Oram

Timetable

‌‌Please note - Your departmental induction timetable is for one week only (24th September to 28th September) and is not the same as your teaching timetable. Induction timetables are subject to change and so please print your timetable shortly before you arrive. Your timetable will follow shortly.

 

LLUN, 24 Medi

10:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf)

KH302

- Sgwrs groeso.  Casglu pecynnau, gwybodaeth am fodiwlau.

- Gweithgareddau torri’r iâ

TH, GP

Blwyddyn 1 (ail iaith)

KH303

- Sgwrs groeso.  Casglu pecynnau, gwybodaeth am fodiwlau.

- Gweithgareddau torri’r iâ

RhJ, AL

11:15

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf ac ail iaith)

KH302

- Cyfle igwrdd â darlithwyr yr Adran

- Cwrdd â’ch mentoriaid academaidd mewn grwpiau

Pawb

 

11:45

Blwyddyn 1

(iaith gyntaf ac ail iaith)

- Cyfle iholirhai o fyfyrwyr bl.2 a 3

- Taith o gwmpas y campws

12:30

Amser cinio

13:30 – 14:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf ac ail iaith)

KH302

Cyflwyniad i’rllyfrgell

Cyflwyniad i wasanaethau cefnogi’r Brifysgol

- Cyfleoedd allgyrsiol

RhJ, AL

MAWRTH, 25 Medi 

11:00

Blwyddyn 2 (pawb)

KH302

- Croeso nôl

- Cwrdd â’ch mentor academaidd mewn grwpiau a chadarnhau  

modiwlau Pawb 

- Cynllun mentora myfyrwyr HS

Blwyddyn 1 (ail iaith)

 

Ymweld â Thŷ Tawe

Byddwn yn cyfarfod y tu allan i adeilad Keir Hardie am 10.45

GH, MK

11:30

Blwyddyn 1 (iaith gyntaf), Bl 2 a 3

KH302

‘Gair i gall’: tips gan gyn-fyfyrwyr a chyfle i drafod cyfleoedd ôl-raddedig 

Lewys, Lowri, Matthew?


Blwyddyn 1 (iaithgyntaf), Bl 2 a 3

KH302

‘Awen Abertawe’: beirdd yr Adran yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod eu crefft

TH, Grug, Matthew, Lowri?

12:30

Pitsas a chwis i’r Adran gyfan

(Blynyddoedd 1,2,3 a myfyrwyr ôl-radd) - KH303

13:30 - 14.15

Bl 1 a 2 (ail iaith)

KH302

Gweithgareddau torri’r iâ

/ Gweithdy iaith

GH

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 (iaith gyntaf)

KH303

Chwarae â geiriau

TH

Blwyddyn 3

Llyfrgell AHT

- Croeso nôl

- Cadarnhau modiwlau

- Lleoliadau gwaith

RhJ

Cyfarfod i fyfyrwyr ôl-radd

GP

Ffair y Glas

MERCHER, 26 Medi

TAITH YR ADRAN – manylion i ddilyn

PAWB (Blynyddoedd 1, 2, 3 ac yn agored i fyfyrwyr ôl-radd)

IAU, 27 Medi

13.00 – 15:00

Bl 2 a 3

KH302 a KH303

Gweithdai ar ymchwilio a chyfeirnodi. 

Mae’r gallu i ddangos tystiolaeth glir o waith ymchwil manwl yn hanfodol er mwyn llwyddo ar lefelau 2 a 3.  Bydd y gweithdai hyn yn adolygu’r dulliau cyfeirnodi’n drwyadl er mwyn eich cefnogi gyda gwaith y flwyddyn i ddod.

AL, HS