Ffilm animeiddiedig gan ddisgyblion Abertawe wedi’i enwebu am Wobr Ryngwladol Zoom