150 o ddisgyblion Cymraeg ail-iaith yn mynychu cwrs undydd